องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1,2,10 ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ ไปบ้านโนนสว่าง ต.วัง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
 
ลงวันที่:
20 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด:
 
เอกสารดาวน์โหลด: