องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจ้างเหมาจัดทำเอกสารร่างข้อบัญญัติอบต.ป่าปอ พร้อมเข้าเล่ม และค่าจัดทำเอกสารสีประเมินผู้บริหาร พร้อมเข้าเล่ม
 
ลงวันที่:
15 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด:
 
เอกสารดาวน์โหลด: