องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าปอ เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต่ออายุการใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ป่าปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ลงวันที่:
16 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด:
 
เอกสารดาวน์โหลด: