องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ


กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ


ภาพกิจกรรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ป่าปอและประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
วันที่ 25 เมษายน 2561 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ และประชุมประชาคมระดับตำบลเพื .....
เมื่อวันที่: 25 เมษายน 2561
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน เมษายน 2561
ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดการซื .....
เมื่อวันที่: 25 เมษายน 2561
กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด อบต.ป่าปอคัพ ประจำปี 2561
วันที่ 3-9 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬ .....
เมื่อวันที่: 19 เมษายน 2561
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการพั .....
เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2561
โครงการวัน อปพร. ประจำปี 2561
วันที่ 22 มีนาคม 2561 อปพร. ป่าปอ ได้เข้าร่วมโครงการวัน อปพร. ประจำปี 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น .....
เมื่อวันที่: 22 มีนาคม 2561
โครงการบวชต้มไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลป่าปอ ประจำปี 2561
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ นำทีมโดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอร่วมกับนายอำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ได้จัดทำโครงการบวชต้นไม้เพื่ออ .....
เมื่อวันที่: 16 มีนาคม 2561

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา