องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ


กำลังโหลด


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ


ภาพกิจกรรรม

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เพื่อจัดทำร่างข้อบ .....
เมื่อวันที่: 17 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ .....
เมื่อวันที่: 15 สิงหาคม 2560
อำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 โดยได้จัดบูธร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ บ้านหนองตับเต่า ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด .....
เมื่อวันที่: 24 กรกฎาคม 2560
อบต.ป่าปอ ออกบูธการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกับ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ไปออกบูธ "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" เพื่อนำนวัตกรรมและก .....
เมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
พิธีเปิดธนาคารขยะหมู่บ้าน
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดพิธีเปิดธนาคารขยะหมู่บ้านและกองทุนฌาปนกิจเพื่อพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือสังคมตำบลป่าปอ  .....
เมื่อวันที่: 29 มิถุนายน 2560
โครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมที่ 2)
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ (กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ .....
เมื่อวันที่: 13 มิถุนายน 2560

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา