องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ


กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ


ภาพกิจกรรรม

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสตรี (กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปี 2561
ด้วย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรี (กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) ประจำปี 2561 เพื่อสร้างรายได้เสริม .....
เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 (สัปดาห์ที่ 4)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จักทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 (สัปดาห์ที่ 4) หลักสูตรการ .....
เมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่1 ประจำปี 2561 (สัปดาห์ที่ 3)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 เป็นสัปดาห์ที .....
เมื่อวันที่: 11 กรกฎาคม 2561
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพประชาชนทั่่วไป (หลักสูตรสานกระติบข้าวจากต้นกก)
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพประชาชนทั่วไป (หลักสูตรสานกระติบข้าวจากต้นกก) ประจำปี 2561 เพื่อให้ประ .....
เมื่อวันที่: 11 กรกฎาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1/2561 เป็นสัปดาห์ที่ 2 (หลักสูตรการจัดทำน้ำยาล้างจาน) โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาค .....
เมื่อวันที่: 5 กรกฎาคม 2561
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ .....
เมื่อวันที่: 2 กรกฎาคม 2561

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา