องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ


กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ


ภาพกิจกรรรม

นางรำหัวใจทอง อบต.ป่าปอ ร่วมรำบวงสรวงชุด “รำดอกคูณเสียงแคน” ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาด  จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560
บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น@28/11/60 .....
เมื่อวันที่: 1 ธันวาคม 2560
ศึกษาดูงาน โครงการธนาคารขยะตำบลป่าปอ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ จำนวน  30 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะตำบลป่าปอ ณ บ้านหนองตับเต .....
เมื่อวันที่: 22 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รับซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาประชาชนแต่ละหมู่บ้าน .....
เมื่อวันที่: 22 พฤศจิกายน 2560
ประชุมโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ
งานธุรการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกฯ ตามโครงการกำจัดขยะที่ต้นทาง ร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยไร้ขยะ ประจำปี 2560 แ .....
เมื่อวันที่: 7 พฤศจิกายน 2560
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้มีการจัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ เพื่อติดตามประเมินผล .....
เมื่อวันที่: 1 พฤศจิกายน 2560
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ด้วยการพรวนดิน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปลูกซ่อม .....
เมื่อวันที่: 20 ตุลาคม 2560

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา