องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ


ภาพกิจกรรรม

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ
วันนี้  14 พฤศจิกายน  2561  เวลา  13.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ  ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกองทุนฯ ป .....
เมื่อวันที่: 14 พฤศจิกายน 2561
การประชุมประจำเดือน ตุลาคม  2561
วันที่  31  ตุลาคม  2561  ผู้บริหาร  อบต.ป่าปอ  ได้จัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม  2561  เพื่อมอบนโยบายสำหรับการดำเนินงานในป .....
เมื่อวันที่: 12 พฤศจิกายน 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นำโดย ท่านมาย ปากศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 เพ .....
เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2561
วันที่  29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.45 น.  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มอบเฮือนการชาด ให้แก่ นางทองใบ  มาวงศ์  ประชาชนบ้านป่าปอ  หมู่ที่  1  ตำบลป่าปอ  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
  29 ตุลาคม 2561 เวลา .....
เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 11) ประจำปี 2561
วันที่ 5 กันยายน 2561 นำทีมโดย ท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าปอ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 สัปดาห์ที .....
เมื่อวันที่: 5 กันยายน 2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 4 กันยายน 2561 นำทีมโดยท่านชัยณรงค์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ได้จัดโ๕รงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต .....
เมื่อวันที่: 5 กันยายน 2561

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ