องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอกิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รับซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาประชาชนแต่ละหมู่บ้าน

เมื่อวันที่: 22 พฤศจิกายน 2560