องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอกิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รับซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน

เมื่อวันที่: 19 ตุลาคม 2560