องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่  31  ตุลาคม  2561  ผู้บริหาร  อบต.ป่าปอ  ได้จัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม  2561  เพื่อมอบนโยบายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ  2562  และติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

เมื่อวันที่: 12 พฤศจิกายน 2561