องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.45 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มอบเฮือนการชาด ให้แก่ นางทองใบ มาวงศ์ ประชาชนบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

  29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.45 น. ณ บ้านเลขที่ 132 บ้านป่าปอ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มอบเฮือนการชาด พร้อมด้วยนางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น,นายอำเภอบ้านไผ่, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลป่าปอ และประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ ร่วมมอบเฮือนกาชาดให้แก่ครอบครัว นางสาวทองใบ มาวงค์ ตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2561โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,090.50 บาท พร้อม ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม 2 ผืน

เมื่อวันที่: 30 ตุลาคม 2561