องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอประฃุมประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ ร่วมกันประชุมเพื่อประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่: 11 มิถุนายน 2561