องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอกิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน เมษายน 2561

ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดการซื้อ - ขายขยะ ประจำเดือน เมษายน 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 24 เมษายน 2561 ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน

เมื่อวันที่: 25 เมษายน 2561