องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ


กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าปอ


ภาพกิจกรรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ชำระภาษี
จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี  ประจำปี  2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ .....
เมื่อวันที่: 3 มกราคม 2561
โครงการอบรมผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต. กลุ่มสตรี ผู้แทนประชาชน ในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561
ด้วย งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการอบรมผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต. กลุ่มสตรี ผู้แทนประชาชน ในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 256 .....
เมื่อวันที่: 22 ธันวาคม 2560
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รับซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 - 22 ธันวาคม 2560 .....
เมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560
นางรำหัวใจทอง อบต.ป่าปอ ร่วมรำบวงสรวงชุด “รำดอกคูณเสียงแคน” ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาด  จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560
บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น@28/11/60 .....
เมื่อวันที่: 1 ธันวาคม 2560
ศึกษาดูงาน โครงการธนาคารขยะตำบลป่าปอ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ จำนวน  30 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะตำบลป่าปอ ณ บ้านหนองตับเต .....
เมื่อวันที่: 22 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมการซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รับซื้อ-ขายขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาประชาชนแต่ละหมู่บ้าน .....
เมื่อวันที่: 22 พฤศจิกายน 2560

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา